Podróż i wypoczynek

Ubezpieczenie w podróży

Dla kogo?

Dla osób podróżujących po Europie i po Świecie turystycznie, służbowo lub inaczej.

Przedmiot ubezpieczenia

Zdrowie i życie Ubezpieczonego.

Okres obowiązywania umowy ubezpieczenia

Na czas podróży.

Zakres ubezpieczenia

 • ubezpieczenie kosztów leczenia – jeżeli podczas podróży ulegniesz nieszczęśliwemu wypadkowi lub nagłemu zachorowaniu, które będą wymagały specjalistycznej opieki lekarskiej lub pobytu w szpitalu, Ubezpieczyciel zorganizuje dla Ciebie pomoc i pokryje jej koszty lub zwróci Tobie poniesione wydatki na leczenie,

 • ubezpieczenie Assistance – to pakiet usług dodatkowych, w ramach których Ubezpieczyciel sfinansuje i zorganizuje pomoc polegającą na m.in. uzyskaniu informacji dotyczących kraju będącego celem podróży, transporcie poszkodowanego z miejsca wypadku lub nagłego zachorowania do placówki medycznej,, pomocy w przypadku wcześniejszego powrotu do kraju. Ubezpieczyciel pokryje również koszty poszukiwań i ratownictwa w przypadku zaginięcia oraz pomocy prawnej,

Szczegółowy zakres ubezpieczenia

Ogólne Warunki Ubezpieczenia (OWU) w Podróży w danym Towarzystwie Ubezpieczeniowym.

Zakres ubezpieczenia

 • ubezpieczenie Następstw Nieszczęśliwych Wypadków (NNW) – zapewnia wypłatę świadczenia w przypadku odniesienia trwałego uszczerbku na zdrowiu lub śmierci na skutek nieszczęśliwego wypadku. W ramach NNW C Ubezpieczyciel również zapewnia pokrycie kosztów wypożyczenia lub zakupu środków specjalnych oraz pokrycie kosztów przekwalifikowania zawodowego, które zostały poniesione w związku z nieszczęśliwym wypadkiem,

 • ubezpieczenie bagażu – jeżeli Twój bagaż podróżny ulegnie uszkodzeniu, zniszczeniu lub kradzieży, Ubezpieczyciel wypłaci odszkodowanie za utracone rzeczy,

 • ubezpieczenie Odpowiedzialności Cywilnej w życiu prywatnym.

Wypełnij krótki formularz - przygotujemy dla Ciebie najkorzystniejszą ofertę! A jeśli zechcesz wystawimy polisę online.

– podróż –

  Osoba kontaktowa  Adres e-mail  Twój kod pocztowy  Telefon kontaktowy  Ubezpieczający (imię i nazwisko)  Nr pesel ubezpieczającego  Kraj podróży oraz data (od-do)  Ilość osób


  oraz ich daty urodzenia  Cel podróży


  Zakres ubezpieczenia - zaznacz interesujący Cię zakres ubezpieczenia poprzez określenie kwoty lub wybierz odpowiedź tak/nie.

  Koszty leczenia - suma ubezpieczenia PLN
  NNW - suma ubezpieczenia PLN
  OC - suma ubezpieczenia PLN
  Ubezpieczenie bagażu - suma ubezpieczenia PLN
  Assistance


  Podczas podróży będę uprawiał sporty ekstramalne  SPORTY EKSTREMALNE – sporty, których uprawianie wiąże się z większym ryzykiem, wymagające działania w warunkach zwiększonego ryzyka i ponadprzeciętnych zdolności fizycznych i psychicznych, to jest:
  a)
  wspinaczka skalna, lodowa, taternictwo, alpinizm, himalaizm, speleologia, buldering, wszelkie odmiany Le Parkour, canyoning, trekking na wysokości pow. 5.500 m n.p.m.,
  b)
  kajakarstwo górskie, rafting, hydrospeed, kitesurfing oraz windsurfing, przy wietrze o prędkości powyżej 50 km/h,
  c)
  wszelkie odmiany nurkowania na głębokość poniżej 15 m oraz freediving,
  d)
  skoki narciarskie, skialpinizm oraz wszelkie zjazdy na nartach albo snowboardzie poza wyznaczonymi trasami w tym też zjazdy wyczynowe,
  e)
  wszelkie odmiany skoków bungee, skoków ze spadochronem,
  f)
  paralotniarstwo, lotniarstwo, motolotniarstwo, szybownictwo, pilotowanie samolotów albo śmigłowców,
  g)
  jazda na rowerach, motocyklach oraz quadach po specjalnie przygotowanych trasach bądź w terenie naturalnym obfitującym w przeszkody,
  h)
  udział i przygotowanie do udziału w wyścigach albo rajdach pojazdów lądowych, wodnych albo powietrznych,
  i)
  wyprawy do miejsc charakteryzujących się ekstremalnymi warunkami klimatycznymi albo przyrodniczymi tj. obszary górskie albo wyżynne na wysokości powyżej 5.500 m n.p.m., strefa podbiegunowa, Alaska, Syberia, Kamczatka, terytorium północne Kanady, obszary pustynne w odległości pow. 20 km od najbliższych miast, osad, dróg,
  j)
  sporty walki oraz sporty obronne;
  k)
  zorbing


  Masz dodatkowe pytania? Napisz!

  Wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych w celu udzielenia odpowiedzi na przesłane zapytanie przez EKSPERT Ubezpieczenia i Nieruchomości. Więcej o polityce prywatności czytaj TUTAJ